Wednesday, March 13, 2013

Bài tập lớn : Cơ học môi trường liên tục - Đại học xây dựng

DOWNLOAD

Pass(Nếu có) : dethi-nuce.blogspot.com
Hãy cư xử với người khác theo cách mà bạn muốn người khác cư xử với mình ! 
Chia sđề thi và kinh nghiệm bằng 2 cách :
 - Commet bên dưới
 - Gửi mail :dethinuce.55@gmail.com


Bài tập lớn : Cơ học môi trường liên tục - Đại học xây dựng Rating: 4.5 Diposkan Oleh: NUCE Dethi