Showing posts with label video. Show all posts
Showing posts with label video. Show all posts

Tuesday, May 28, 2013

Lắp cốp pha + đổ bê tông phần cột và dầm, trực quan, sinh động

Bác Hồ đã từng nói:" Học phải đi đôi với hành, học mà không hành thì chỉ như cái bồ đựng thóc" Kiến thức học được chỉ là kiến thức...
Lắp cốp pha + đổ bê tông phần cột và dầm, trực quan, sinh động Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MMO TOOLS